وبلاگ

آزمایش CBC چیست؟

آزمایش شمارش کامل سلول های خونی (Complete Blood Count) که به اختصار CBC نامیده می شود، جهت بررسی سلول های خونی انجام می شود.