آزمایش

وبلاگ

آزمایش ناشتا چیست؟

جهت انجام بعضی از آزمایش ها می بایست چند ساعت قبل از آزمایش، از خوردن غذا و نوشیدنی (به جز آب) خودداری کرد.

وبلاگ

آزمایش CBC چیست؟

آزمایش شمارش کامل سلول های خونی (Complete Blood Count) که به اختصار CBC نامیده می شود، جهت بررسی سلول های خونی انجام می شود.

پیمایش به بالا