وبلاگ

آزمایش ناشتا چیست؟

جهت انجام بعضی از آزمایش ها می بایست چند ساعت قبل از آزمایش، از خوردن غذا و نوشیدنی (به جز آب) خودداری کرد.