وبلاگ

مسمومیت خون چیست؟

مسمومیت خون یک عفونت بسیار جدی است و وقتی اتفاق می افتد که باکتری ها در جریان خون وجود داشته باشند. مسمومیت خون می تواند به سرعت به سمت سپسیس (Sepsis) پیشرفت کند.